| Contact

Alerteringssysteem Orkaanbestrijding

Het Alerteringssysteem Orkaanbestrijding is een waarschuwingssysteem voor iedereen. Het systeem waarschuwt alle noodzakelijke instanties in geval van een verhoogde dreiging. Op die manier kunnen snel maatregelen worden genomen die het risico op een orkaan kunnen verkleinen of de gevolgen ervan kunnen beperken.
 

Het systeem is gericht op professionals maar ook alle Nederlandse staatburgers die te maken kunnen krijgen met een orkaan dreiging. Op dit moment zijn veertien bedrijfssectoren die wij zullen informeren:
 

Luchthavens 
Spoor
Stads- en Streekvervoer
Zeehavens
Tunnels en Waterkeringen 
Olie
Chemie
Drinkwater 
Gas 
Elektriciteit 
Nucleair
Financieel
Publieksevenementen
Hotels
  

De NOBD draagt zorg voor zowel de implementatie als het verdere beheer van het systeem.
 

Opschalingsniveaus

Het Alerteringssysteem Orkaanbestrijding kent vier niveaus. Het basisniveau, plus drie niveaus van oplopende dreiging: lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging. Bij ieder opschalingsniveau hoort een pakket veiligheidsmaatregelen per aangesloten sector. Naarmate het opschalingsniveau hoger is, zijn de beveiligingsmaatregelen zwaarder en ingrijpender. Overigens hoeft niet strikt te worden vastgehouden aan het pakket maatregelen dat bij een opschalingsniveau hoort. Indien nodig nemen betrokken instanties uiteraard extra maatregelen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk maatwerk toe te passen.