| Contact

Orkaanbestrijding

Er is een breed scala aan maatregelen voor de bestrijding van orkanen. Er zijn dan ook verschillende organisaties bij betrokken. De verantwoordelijkheid voor alle maatregelen ligt niet alleen bij de NOBD. De NOBD is wel één van de organisaties om te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar aansluiten. De NOBD werkt op het terrein van orkaanbestrijding graag nauw samen met alle burgers, het bedrijfsleven en (overheids) instellingen.
 

Aanpak verhoogde dreiging van orkanen

Om orkanen te bestrijden, wordt in de eerste plaats klimaatopwarming en CO2 uitstoot aangepakt. Die vergroten het risico op een orkaan. Zowel burgers, het bedrijfsleven, lokale- en rijksoverheden nemen nu al maatregelen om klimaatopwarming en CO2 uitstoot: 

  • tijdig te onderkennen
  • te voorkomen 
  • te beperken
  • af te remmen                              

De NOBD probeert te promoten dat een ieder het risico van klimaatopwarming en CO2 uitstoot onderkent. Onder meer door de informatie op deze website.
 

Strafrechtelijk optreden

De overheid zou op allerlei manieren kunnen optreden om orkanen te bestrijden. De meeste ingrijpende wijze is strafrechtelijk ingrijpen. Dat is het opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie (OM) kan de politie opdracht geven om mogelijke veroorzakers van orkanen op te sporen of aan te houden. Strafrechtelijk optreden mag alleen als er concrete vermoedens of aanwijzingen zijn van moedwillige verstoring van de atmosfeer.

Bestrijdings- en informatiediensten

Om orkanen te voorkomen moet informatie zo snel mogelijk resulteren in beslissingen en handelingen. De NOBD speelt daarbij een belangrijke rol. Wij kunnen burgers, het bedrijfsleven en (overheids) instellingen tijdig waarschuwen. Informatie wordt onder meer ingewonnen bij de Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Buienradar (www.buienradar.nl). De eerste dienst is in Nederland vooral bekend van de weersverwachtingen en waarschuwingen, maar als nationaal data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie doet het veel meer. De tweede dienst geeft een actueel overzicht van neerslag, bewolking, het weer, weerbericht en satellietbeelden. Gegevens die van belang kunnen zijn ter voorkoming van een orkaandreiging, kunnen medegedeeld worden aan de NOBD.

Dreigingsanalyses

De NOBD gebruikt de informatie van de diverse informatieverschaffende diensten voor het opstellen van dreigingsanalyses. Deze dreigingsanalyses zijn algemeen van aard, dus niet op het niveau van individuen. Op basis van deze dreigingsanalyses ontwikkelt de NOBD zijn beleid.

Orkaanbestrijding en de landsgrenzen

De NOBD wil graag samenwerken met de Koninklijke Marechaussee, Buitenlandse Zaken en de Douane aan de bestrijding van orkanen, door te voorkomen dat orkanen Nederland binnen komen. Echter de kans op een mogelijke blokkade aan de grens wordt met de huidige kennis door ons als onmogelijk geacht, nader onderzoek hierna is dus essentieel.

Taken NOBD

Hoe zeer een ieder zich ook inzet om klimaatopwarming en de uitstoot van CO2 tegen te gaan en orkanen te voorkomen, het kan nooit worden uitgesloten dat wij getroffen worden door een orkaan. De Nationaal Coördinator Orkaanbestrijding heeft als taak het risico op orkaandreiging in Nederland zoveel mogelijk te verkleinen.