| Contact

Is er sprake van een orkaandreiging in Nederland?

Het niveau van de dreiging in Nederland is op dit moment "minimaal". De kans op een orkaan in Nederland is nihil, er geen concrete aanwijzingen dat dit op korte termijn zal wijzigen. De waarschijnlijkheid van een orkaan is momenteel het hoogst in het buitenland. Deze dreiging doet zich vooral voor in de Caraïbische en de zuidoost-Aziatische regio. Het belang om toch allert te blijven in Nederland, blijkt ondermeer uit een op 18 januari 2007 uitgebrachte video van Raymond uit Lelystad. Deze video maakt duidelijk aan welke gevaren wij in Nederland bloot kunnen staan. Dat ook Nederland bedreigd kan worden door een orkaan, wordt verder ook geïllustreerd door andere ‘postings’ op het internet waarin Nederland in één zin genoemd wordt met zware stormen dan wel beelden worden vertoond die te relateren zijn aan Nederland. Vooralsnog houden deze ontwikkelingen het dreigingsniveau op minimaal, wat betekent dat de kans op een orkaan in Nederland of onze buurlanden nihil is.

terug naar vraag en antwoord