| Contact

Hoe weet ik dat er sprake is van een orkaan?

Via de site van de NOBD kunt u zien wat het Actueel Dreigingsniveau is. Is er een verhoogde orkaandreiging op een specifieke locatie, of op een bepaald tijdstip? Dan laat de NOBD via bijvoorbeeld een persbericht of persconferentie weten wat er aan de hand is, en waar. Ook kunt u de berichtgeving volgen via radio en tv. Met het Alerteringssysteem worden alle noodzakelijke instanties gewaarschuwd bij toenemende dreiging. Het Alerteringssysteem kent vier fasen of alerteringsniveaus. Het basisniveau, plus drie niveaus van oplopende dreiging: lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging. Bij iedere fase hoort een pakket veiligheidsmaatregelen.

terug naar vraag en antwoord