| Contact

Wat doet de overheid om een orkaan in Nederland te voorkomen?

Er is in Nederland een breed scala aan maatregelen om orkanen te bestrijden. De overheid zou op allerlei manieren kunnen optreden om orkanen te bestrijden. De meeste ingrijpende wijze is strafrechtelijk ingrijpen. Dat is het opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie (OM) kan de politie opdracht geven om mogelijke veroorzakers van orkanen op te sporen of aan te houden. Strafrechtelijk optreden mag alleen als er concrete vermoedens of aanwijzingen zijn van moetwillige verstoring van de atmosfeer.

Ook is het Alerteringssysteem ingevoerd. Het systeem waarschuwt alle noodzakelijke instanties in geval van een verhoogde dreiging. Op die manier kunnen snel maatregelen worden genomen die het risico op een orkaan kunnen verkleinen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Het Alerteringssysteem kent vier fasen of alerteringniveaus. Het basisniveau, plus drie niveaus van oplopende dreiging: lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging. Bij iedere fase hoort een pakket veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie over klimaatverandering vindt u op http://www.klimaatopwarming.nl/

terug naar vraag en antwoord