| Contact

Komen er oefeningen om het Nederlandse volk voor te bereiden op een orkaan?

De NOBD steunt alle (burger) initiatieven. Een nationale oefening valt niet uit te sluiten.

terug naar vraag en antwoord