| Contact

Reacties uit het land

wervelwinden

Beste NOBD,
Ik fiets veel en heb wat dat betreft regelmatig te maken met verschillende soorten winden: Tegenwind, wind-mee, zijwaartse winden, wind stilte enz. Op zichzelf niet speciaals en ik heb ook helemaal niets tegen wind; wind hoort er gewoon bij. Wat mij wel verontrust is, dat er bepaalde gebieden zijn, met name open akkers en landbouw gebieden, waar deze winden samen gaan rondhangen en krachtiger worden. Soms zelfs zie ik ze groeperen tot kleine draaikolken die stof en zand mee omhoog nemen. Zou u denken dat dit voorlopers zijn van wervelwinden en eventueel kunnen overgaan in orkanen?

Ik vind dat hier iets aan gedaan moet worden. Wellicht kunnen landbouwers, die deze winden de ruimte geven om zich te ontwikkelen, beter in de gaten worden gehouden en kan men ze verplichten om op open velden bomen te planten die ervoor zorgen dat deze verschillende winden niet meer in staat zijn groepen te vormen en straks grotere schade aan gaan brengen.

Bedankt voor uw goede werk!  Frank, Rozendaal GLD

Comments

Reactie NOBD:
posted by emiel at 16:43:46 27.07.2009
Beste Frank, wij kregen deze melding van u binnen als "acute dreiging: Landbouwgebieden en landbouwers". De NOBD kan u geruststellen, dit wordt door ons niet gezien als een acute dreiging. Desalniettemin hebben deze 'dustdevils' wel degelijk onze aandacht omdat het niet is uit te sluiten dat ze in internationaal verband connecties aangaan en aldus groter worden. De NOBD houdt het fenomeen middels de internationale meteo-kanalen scherp in de gaten. Mocht het u opvallen dat de 'dustdevils' inderdaad in aantal en/of omvang groeien in uw buurt, dan zouden wij een bericht van u zeer op prijs stellen. Wij zullen dan ons expeditie- c.q. onderzoeksvoertuig voor nader onderzoek uitzenden.