| Contact

Reacties uit het land

orkanen en explosies

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb me altijd al afgevraagd of het niet mogelijk is om in het oog van een orkaan één of meerdere explosieve te droppen. Om zo de vernietigende slurf, door de luchtdruk verplaatsing van de explosies, uit elkaar te laten vallen. Vooral de tropische orkanen die vanuit zee naar het vaste land komen om zo de schade te beperken.

 Met vriendelijke groet,

M. Henderik

Comments

www.nobd.nl
posted by emiel at 22:47:19 07.12.2009
 Geachte heer Henderik,
 
Een waarlijk interessante gedachte, die wij niet een twee drie konden beantwoorden, maar eerst aan een breed panel van deskundigen hebben voorgelegd. Wij hopen dat wij uw geduld niet te zeer op proef hebben gesteld!
Er zijn, zoals vaker met interessante kwesties, meerdere invalshoeken. Zeker met de klimaatconferentie die - as we speak ! - gaande is in Kopenhagen moeten al deze invalshoeken  serieus worden bekeken. Wat is het geval:
- de explosies brengen een niet geringe hoevelheid CO2, alsmede condensatiekernen in de lucht, wat weer leidt tot opwarming en wolkenvorming, wat  - in  theorie althans - weer leidt tot de vorming van meer tropische orkanen. We zouden hierdoor in een vicieuze cirkel kunnen geraken!
- een ander gevaar is dat door de luchtdrukverplaatsing meerdere kleinere slurfjes kunnen ontstaan, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een clusterbom. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen deze dan of uitsterven, of juist uitgroeien tot nieuwe, uit de kluiten gewassen slurven. Door een deel van onze deskundigen als een niet te onderschatten gevaar geclassificeerd.
- desalniettemin heeft een aantal wetenschappers uw idee zo aangesproken  dat zij dit op termijn  toch in de praktijk wensen te testen. Vanzelfsprekend worden hier eerst langdurige computerberekeningen op los gelaten en zullen in een laboratorium-setting proeven gedaan worden om de risico's in te kunnen schatten alvorens ' in-situ'  testen volgen op plekken waar de lokale bevolking niet blootgesteld wordt aan onverantwoorde risico's.  T.z.t. zullen zij u gaarne uitnodigen om een van deze proeven bij te wonen of al in de theoretische voorfase met hen mee te denken. U begrijpt hopelijk dat dit op puur vrijwillige basis is en reis- en verblijfkosten niet kunnen worden vergoed (deze zijn wel aftrekbaar van de belasting zijnde studiekosten). 
De NOBD zelf is vooralsnog niet zelf betrokken bij dit onderzoek, maar zal de ontwikkelingen met belangstelling volgen. 
Wij willen u dan ook  hartelijk danken voor het aandragen van deze onderzoekslijn waar wij in de toekomst hopelijk nog veel van zullen horen!
 
De NOBD