| Contact

Orkanen even heftig als in de Middeleeuwen

23:32:04 13.08.2009 Archief | Terug


Orkanen even heftig als in de Middeleeuwen

Het uitzonderlijk hoge aantal orkanen dat het laatste decennium de VS en de Cariben lijkt te treffen, is waarschijnlijk historisch niet uniek. In het tijdschrift Nature laten Amerikaanse onderzoekers zien dat het duizend jaar geleden niet veel anders was.
 
Orkaan Isabelle. (CNN)
Klimaatonderzoeker Michael E. Mann van de universiteit van Pennsylvania en collega's reconstrueerden het voorkomen van zware orkanen over de afgelopen 1500 jaar aan de hand van sedimentgegevens landinwaarts van Florida, Puerto Rico en de Amerikaanse oostkust.

Daaruit is af te leiden dat rond het jaar 1000 de intensiteit van de stormseizoenen te vergelijken is met die van vandaag. Vooral blijkt dat in de tussenliggende eeuwen het relatief steeds rustiger werd in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan. Rond 1950 lijkt een opleving van de stromactiviteit te zijn begonnen.

Volgens Mann en zijn collega's hangt de storkactiviteit samen met de temperatuur van het oppervlaktewater in de Atlantische Oceaan. Behalve de reconstructie via de sedimentafzettingen maakten ze ook een modelreconstructie van stormen aan de hand van temperatuurgegevens over het afgelopen anderhalve millennium. Ook daarin is een eerdere piek in de Middeleeuwen te zien.

Mogelijk is die zelfs nog iets hoger dan de piek van de laatste tien jaar. De frequentere stormen kunnen volgens Mann wel degelijk samenhangen met klimaatverandering omdat de zeetemperatuur een hoofdrol speelt bij het ontstaan van orkanen.

Deze week publiceren onderzoekers van het Amerikaanse oceanografische overheidsinstituut NOAA een studie die niet uitsluit dat de recente toename van het aantal orkanen wellicht deels een artefact is van betere detectietechnieken met satellieten en computeranalyses. Omdat het om relatief weinig stormen per jaar gaat, kan een iets andere indeling van stormen de statistieken meteen vertekenen.

Klimatoloog Michael Mann, jarenlang nauw betrokken bij het VN-klimaatpanel IPCC, raakte eerder verwikkeld in bittere twisten met klimaatsceptici, die meenden dat zijn reconstructies van de temperatuur van de afgelopen duizend jaar aan de hand van boomringen misleidend waren. Daarbij was een vast twistpunt of de huidige hoge temperaturen niet vergelijkbaar waren met temperaturen in de Middeleeuwen, toen er van menselijke klimaatverandering no geen sprake was.

Inmiddels is de consensus onder klimatologen dat de huidige opwarming onmogelijk aan alleen natuurlijke variaties is toe te schrijven.

Bron: Volkskrant 13 augustus 2009
Auteur: Martijn van Calmthout


Print   Printen
Acrobat   PDF
Arrow Right   Aanbevelen