| Contact

Radicalisering gevaar voor de nationale orkaanbestrijding

14:37:17 19.07.2009 Archief | Terug


Radicalisering gevaar voor de nationale orkaanbestrijding

Persbericht:

De windenergiewet van Betz zegt dat onafhankelijk van de windsnelheid maximaal 59% van de kinetische energie aan een luchtstroom kan worden onttrokken. Hieruit kan worden opgemaakt dat door middel van drie serieel geplaatste windmolens (in dit kader Windeliminatie Turbine (WET) genoemd) een plaatselijke windkracht 12 (orkaan) kan worden teruggebracht tot windkracht 1 (zwak).

In verband hiermee heeft de overheid in 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windeneliminatie (BLOW akkoord) gesloten. Voor de termijn tot 2011 wordt gewerkt aan het Nationaal Plan van aanpak Windeliminatie, voor de verdubbeling van Wind op Land tot 3000 windeliminatie turbines(WET's). In plannen en nota's worden hoeveelheden genoemd van 6000 WET's op land en eveneens 6000 WET's  op de Noordzee in 2020. Het mag duidelijk zijn dat deze plannen ten volle door de Nederlandse Orkaanbestrijdingsdienst (NOBD) worden ondersteund.

Hoewel er goede burgerinitiatieven zijn die deze aanpak ondersteunen (bijvoorbeeld de Nederlandse Wind Eliminatie Associatie NWEA), is het helaas zo dat vormen van radicalisering van goedbedoelde kritische burgerhouding uit kunnen groeien tot een regelrecht gevaar voor de nationale orkaanbestrijding.

Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Kritisch Platform Windeliminatie (NKPW). Het NKPW is opgericht in het Noord Hollandse  Hyppolytushoef (waarvan notabene de centrale kerk zelf, in 1674 door een orkaan is verwoest!!! ). De NKPW richt zicht op het bewust tegenwerken van windeliminatie door windmolens. Hierbij speelt men in op de gevoelens van burgers  door de aandacht te verleggen van het dreigend gevaar van orkaanvorming naar de gesuggereerde terugname van woongenot. Windeliminatie projecten worden daarbij simpel afgedaan als 'symboolpolitiek' zoals blijk uit de wervingstekst van de NKPW hieronder:

"De ontwikkeling van duurzame energie is noodzakelijk. Maar dit moet niet ten koste van landschap en woonomgeving gaan. Het land opzadelen met windturbines [Windeliminatie turbines RED.] is een ergerlijke vorm van symboolpolitiek. En aldus onttrekt politiek Den Haag zich aan haar verantwoordelijkheid voor het milieu op langere termijn."

Op de website van de NKPW deinst men er niet voor terug fondsen te werven en nieuwe leden te rekruteren. Openlijk wordt vermeld dat alle donaties volledig ten goede komen aan de doelstellingen van deze organisatie. De effecten van deze praktijken worden aan de hand van foto's op de website verheerlijkt. Zoals de afbeeldingen van aanslagen  gericht tegen WET's , zoals die van 9 juni 2004 in Wulfshagen/Tüttendorf bij Kiel in Duitsland en 6 maanden later nabij Montélimar en frankrijk.

In overleg met de overheidsinstanties word daarom bekeken of het mogelijk is om het NKPW toe te voegen aan de lijst van verboden organisaties.

Bronnen:
www.nwea.nl (Nederlandse Wind Eliminatie Associatie)
www.nkpw.nl (Nationaal Kritisch Platform Windeneliminatie)

Print   Printen
Acrobat   PDF
Arrow Right   Aanbevelen